לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 15 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
הגיל המינימלי לקבלת רישיון נהיגה ברכב מנועי ציבורי הוא:
21 שנים.
הגעת לצומת שאינו פנוי:
עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:
כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
על כל עובר דרך.
החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
כל התשובות לא נכונות.
החוק קובע כי בתדלוק רכב המסיע יותר מ-11 נוסעים:
אסור לתדלק את הרכב כל עוד יש בו נוסעים.
החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
בתחום 12 מטרים לפני קו העצירה.
היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
באזור מיתון תנועה.
היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
בתא הנהג של הרכב.
היכן יוקצו מקומות לאנשי ביטחון באוטובוס בקו שירות?
בנסיעה בדרך שאינה עירונית – שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר.
היכן יותקנו לוחיות שעליהן פרטי בעל המונית והנהג?
על החלק הפנימי של משקופי הדלתות מימין ומשמאל במונית.
היכן יותקנו סלי אשפה במונית?
ליד מושב הנהג וליד המושב האחורי.
היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
מצדו הימני של הקו.
היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?
מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
היכן יעצור נהג אוטובוס בקו שירות כדי להעלות או להוריד נוסעים?
בתחנות המצוינות ברישיון הקו בלבד.
היכן יעצור נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות?
בתחנות שאישר המפקח על התעבורה ברישיון הקו.
היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?
בתא הנהג של הרכב, למעט באופנוע.
היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?
לפני קו העצירה וסמוך אליו.
היכן מוצב התמרור?
במרחק סביר מהצומת.
היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?
בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ"מ על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?
אם סומן קו עצירה, עצור לפני הקו וסמוך לו. אם אין קו עצירה, עצור במקום שבו תוכל לראות את התנועה.
היכן רשאי נהג מונית לעצור לצורך העלאת נוסעים והורדתם בדרך עירונית?
בכל מקום המותר לחנייה וכן לצד אבני שפה הצבועות אדום-לבן, ובתנאי שהמונית אינה מפריעה לתנועה.
היכן תותקן מראת תשקיף בתוך האוטובוס?
בחלק הקדמי, באופן שהנהג יוכל לראות את כל הנוסעים באוטובוס.
היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?
לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?
לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - עצור לפני מעבר החצייה.
היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?
במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).