לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 15 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?
יאט, יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך – אם צריך.
כיצד יפעל נהג טרקטור המצויד במעמיס כשהוא מחנה את הטרקטור?
יוריד את המעמיס עד לקרקע.
כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?
ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?
יאט במתינות ככל האפשר ולא יבלום בחזקה.
כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?
לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?
יאט, עד כדי אפשרות של עצירה, ויחלוף לאט על פני האוטובוס.
כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?
מותר לנסוע ישר (קדימה) או שמאלה.
כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?
מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?
סע כרגיל. אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?
יש להאט ולהראות ערנות מיוחדת למתרחש בכביש. הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה.
כיצד יש לנהוג בירידה?
אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?
יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?
על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?
נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?
עצור תמיד לפני מפגש מסילת הברזל, ואל תמשיך לנסוע כל עוד האורות מהבהבים.
כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?
יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?
לנסוע מצדו הימני של קו הפרדה רצוף כפול ולא לחצות אותו.
כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?
יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.
כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?
האט והיזהר והיכון לעצירה על פי הצורך, כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד.
כיצד יש לנהוג על פי התמרור?
להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?
מהנתיב השמאלי שבכיוון נסיעתך.
כיצד יש לפעול בזמן התהפכות טרקטור?
לאחוז בחזקה בהגה ולהיצמד אליו ככל האפשר.
כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?
רווח קטן מצמצם את שדה הראייה ומגדיל את הסיכון שבעקיפה.
כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?
שדה הראייה שלו יפגע.
כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?
האטה לפני הצומת והתבוננות היקפית, הימנעות מכל פעילות שאינה נהיגה.
כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?
יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך) ולהמעיט בשימוש בבלמים.