לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 14 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
הגדר "טרקטורון":
רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
הגדר "חנייה":
העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
הגדר "כביש חד-סטרי":
כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
הגדר "סרן", ברכב:
ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים.
הגדר "עמעום אורות":
כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
הגדר "צומת":
השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
הגדר "קו עצירה":
קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
הגדר "רחוב משולב":
דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב, שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על "רחוב משולב".
הגדר "רכב מנועי":
רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
הגדר "שביל":
דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.
הגדר "שטח הפרדה בנוי":
שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
הגדר ״אורך כולל״:
המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי
הגדר ״משקל עצמי״:
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
הגדר ״רכב משא״:
רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
הגעת לצומת שאינו פנוי:
עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?
על הנוהג ברכב.
החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:
כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
על כל עובר דרך.
החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
כל התשובות לא נכונות.
החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
היכן אסור להחנות בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג?
באזור שבו נאסרה החנייה וההעמדה של רכב כזה בתמרור שהציבה רשות התמרור המקומית.
היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
בתחום 12 מטרים לפני קו העצירה.
היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
באזור מיתון תנועה.
היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
בתא הנהג של הרכב.
היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?
מהסרן האחורי לכיוון תא הנהג.
היכן יוצג השלט "נהג חדש" ברכב?
בחלון האחורי של הרכב, בשוליו התחתונים, כך שייראה לנוהג מאחוריו.
היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
מצדו הימני של הקו.