לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 14 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
הגדר ״משקל עצמי״:
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אביזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו.
הגדר ״רכב מחובר״:
רכב מנועי שמחובר אליו גרור מאחור.
הגדר ״רכב משא״:
רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
הגעת לצומת שאינו פנוי:
עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
הוצב תמרור האוסר נסיעה במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש בדרך עירונית. לאיזה רכב אסור לנסוע במהירות שבתמרור?
לרכב מסחרי או לרכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג. הוא מוגבל ל-50 קמ"ש.
הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?
על הנוהג ברכב.
החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:
כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
על כל עובר דרך.
החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
כל התשובות לא נכונות.
החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
היכן אסור להחנות בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג?
באזור שבו נאסרה החנייה וההעמדה של רכב כזה בתמרור שהציבה רשות התמרור המקומית.
היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
בתחום 12 מטרים לפני קו העצירה.
היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
באזור מיתון תנועה.
היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
בתא הנהג של הרכב.
היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?
מהסרן האחורי לכיוון תא הנהג.
היכן ייסע רכב ליווי המלווה רכב המוביל מטען חורג?
בכביש דו-סטרי – לפני הרכב המוביל מטען חורג; ובכביש חד-סטרי – מאחוריו.
היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
מצדו הימני של הקו.
היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?
מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?
בתא הנהג של הרכב, למעט באופנוע.
היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?
לפני קו העצירה וסמוך אליו.
היכן מוצב התמרור?
במרחק סביר מהצומת.
היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?
בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ"מ על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
היכן נמצא ה״שטח המת״ הגדול ביותר ברכב משא?
בחלק האחורי של הרכב.
היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?
אם סומן קו עצירה, עצור לפני הקו וסמוך לו. אם אין קו עצירה, עצור במקום שבו תוכל לראות את התנועה.
היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?
לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?
לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - עצור לפני מעבר החצייה.
היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?
במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).