לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 14 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
חובה להאט את נסיעת הרכב:
בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
חול על פני הכביש עלול לגרום:
להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.
חנייה זוויתית בכביש:
מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.
יכולת השליטה ברכב:
טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה.
כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
שמור על מרחק גדול מן הרגיל מהרכב הזה, כדי למנוע תאונה.
כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
תמיד.
כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
זה סימן שמיד יופיע האור האדום. יש להתכונן לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת.
כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
כאשר הראות לקויה:
האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן הרגיל מהרכב שלפנים
כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה הראייה הקיים.
כאשר יורד גשם חזק:
מותר להדליק אורות ערפל.
כאשר לוחצים על ידית המצמד באופנוע בעל תיבת הילוכים ידנית:
מתנתק הקשר בין המנוע לתיבת ההילוכים.
כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
כאשר מוצב התמרור הזה:
מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד.
כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
כביש חד-סטרי הוא:
כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.
כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:
בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר.
כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:
שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך (לפי שיטת שמירת מרחק – 22, 21).
כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:
להתחיל בעקיפה רק אם הדרך פנויה במרחק מספיק ולוודא במשך כל העקיפה שהדרך פנויה.
כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:
ללחוץ על דוושת המצמד.
כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:
לנקות את השמשות היטב.
כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?
עליו לעצור במקום התאונה, להגיש לנפגעים עזרה על פי יכולתו והכשרתו ולהזעיק את כוחות ההצלה.
כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?
עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם הופעת האור הירוק.