לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 13 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
האם מותר לתקן רכב בדרך?
מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
אסורה.
האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
כן.
האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.
האם מלווה של "נוהג חדש" רשאי להיות תחת השפעת אלכוהול?
לא. אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי להיות מלווה של נוהג חדש.
האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?
לא.
האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
תמיד.
האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?
כן. חובה לסמן מטען חורג בכל עת.
האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
לא.
האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?
רשאי, כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש.
האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?
כן. שוטר רשאי להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לשקילה במקום קרוב ככל האפשר.
האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?
כן. שוטר רשאי להפסיק את נסיעת הרכב עד שיפורק המטען או עד שהעניין יוסדר בהתאם להוראות החוק.
האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
כן, היא רשאית, על פי חוק.
האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?
כן. שוטר רשאי לאסור את המשך הנסיעה עד שהמטען יסודר כחוק.
האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
כן.
האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
כן, הוא תמרור חוקי.
האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
כן.
האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
לא. נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו.