לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 12 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?
אסור לחלוטין.
האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?
מותר, בתנאי שרוחב הכביש הוא 12 מטרים או יותר.
האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?
אסור בהחלט.
האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?
אסור.
האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה.
האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?
אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?
אסור בהחלט.
האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
אסור, אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא.
האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?
אסור לחלוטין.
האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?
אסור לחלוטין.
האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?
אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?
אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?
אסור, למעט באופנוע.
האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?
אסור.
האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?
אסור, פרט לנוהג בו או פרט לנוסע היושב לצדו כאשר הרכב חונה בשמאל הכביש.
האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?
אסור.
האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?
לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?
מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?
לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?
אסור לחלוטין.
האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?
אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?
אסור בהחלט.
האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?
מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?
מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?
אסור לחלוטין.
האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?
אסור לחלוטין.