לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 12 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?
אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה.
האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?
אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?
אסור, למעט באופנוע.
האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?
אסור.
האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?
אסור, פרט לנוהג בו או פרט לנוסע היושב לצדו כאשר הרכב חונה בשמאל הכביש.
האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?
אסור.
האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?
לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?
מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?
לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?
אסור לחלוטין.
האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?
אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?
אסור בהחלט.
האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?
מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?
מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?
אסור לחלוטין.
האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?
אסור לחלוטין.
האם מותר לתקן רכב בדרך?
מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
אסורה.
האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
כן.
האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
האם מותרת חריגה של המטען, לפנים או מאחור, ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג?
מותרת, בתנאי שהמטען הוא יחידת אורך אחת והחריגה היא עד שליש מאורך משטח ההטענה.
האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.
האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?
לא.
האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
תמיד.
האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.