לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 11 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם חייב נהג המונית לעזור לנוסע לטעון את מטענו במונית או לפרוק אותו ממנה?
כן, אם הדבר נחוץ.
האם חייבת להיות אלונקה בכל אוטובוס?
לא, רק באוטובוס הנוסע נסיעות טיול או סיור.
האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
כן, בכל עת.
האם חלה על נוסע חובה לפנות לנכה את המקום המיועד לו באוטובוס, שבו סומנו מקומות הישיבה והוזמנו מראש?
לא.
האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?
כן – מאחד בנובמבר עד 31 במרס בכל שנה.
האם יש חובה להתקין באוטובוס זמזם לנסיעה לאחור?
כן. חובה להתקין זמזם, שיפעל באופן אוטומטי עם השילוב להילוך האחורי.
האם כל מונית חייבת במערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS)?
כן.
האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?
מותר – דרך תאגיד שיש לו רישיון לאותו קו שירות, ובאישור בכתב מאת אותו תאגיד.
האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
אסור.
האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?
אסור.
האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
אסור לחלוטין.
האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?
אסור.
האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?
מותר, אם לא הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
האם מותר להכניס כיסאות להושבת נוסעים לאוטובוס או למונית נוסף למושבים הקבועים בו?
אסור.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?
מותר, כאשר גודלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם ביד.
האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
מותר.
האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.