לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 11 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?
אסור.
האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
אסור לחלוטין.
האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?
מותר, אך רק במרחק הגדול מ-400 מטרים ממבנה ציבורי וממבנה מגורים.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?
אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?
אסור.
האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
מותר.
האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.
האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?
אסור לחלוטין.
האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?
מותר, בתנאי שרוחב הכביש הוא 12 מטרים או יותר.
האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?
אסור בהחלט.
האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?
אסור.
האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה.
האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?
אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?
אסור בהחלט.
האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
אסור, אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא.
האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?
אסור.
האם מותר לנהוג ברכב כשאחד מגלגלי הנגרר או הנתמך אינו בא במגע עם הכביש (בגלל צורת חיבורו או הטענתו של הרכב)?
אין לנהוג ברכב אם אחד מגלגלי הנתמך או הנגרר אינו בא במגע עם פני הכביש.
האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?
אסור לחלוטין.
האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?
אסור לחלוטין.