לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 11 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
האם מותר לתקן רכב בדרך?
מותר לתקן תיקון קל, בתנאי שלא תיגרם אי נוחות לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ-24 שעות.
האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?
לא.
האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
כן, בתנאי שאין לו רכב צדי.
האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
אסורה.
האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
כן.
האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?
אסורה לחלוטין.
האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.
האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?
לא.
האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
תמיד.
האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
האם רוכב אופנוע רשאי לחצות מדרכה?
כן, לצורך כניסה לחצר או למוסך.
האם רוכב אופנוע רשאי לנסוע על המדרכה?
כן, לשם חציית המדרכה כדי להיכנס לחצרים.
האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
לא.
האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?
אסור להחנות אופנוע בתחום תחנת אוטובוס מסומנת.
האם רשאי רוכב אופנוע לנהוג בשביל שסומן ומיועד להולכי רגל?
לא.
האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
כן, היא רשאית, על פי חוק.
האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
כן.
האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
כן, הוא תמרור חוקי.
האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
כן.