לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 11 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
האם נוהג בטרקטור רשאי לחצות מדרכה?
כן, לצורך כניסה לחצר או למוסך.
האם ניתן לבלום רק גלגל אחד בטרקטור?
ניתן, רק בסרן האחורי.
האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
תמיד.
האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
כן, כי רוכב האופניים (1) בא מימין .
האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
לא.
האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?
רשאי, בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו.
האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
כן, היא רשאית, על פי חוק.
האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?
כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים מסוימים.
האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
כן.
האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
כן, הוא תמרור חוקי.
האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
כן.
האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
לא. נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו.
האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
הגדר "טרקטורון":
רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות, אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב, וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון.
הגדר "חנייה":
העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
הגדר "כביש חד-סטרי":
כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
הגדר "עמעום אורות":
כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
הגדר "צומת":
השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
הגדר "קו עצירה":
קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
הגדר "רחוב משולב":
דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב, שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על "רחוב משולב".