לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 10 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?
התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.
האם הנהג והנוסעים באוטובוס ציבורי זעיר חייבים לחגור חגורות בטיחות בשעת הנסיעה?
כן, בכל דרך.
האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?
כן.
האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת לאוטובוס פרטי זעיר?
כן.
האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית ללא נוסעים?
כן.
האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית עם נוסעים?
כן.
האם הנסיעה בנתיב שסומן לתחבורה ציבורית מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר ללא נוסעים?
כן.
האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית מותרת בתחום תמרור זה?
לא. המקום סומן בתמרור לצורך העלאה והורדה של נוסעי מונית בלבד.
האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?
כן, אבל רק בדרך עירונית ובתנאי שאין הפרעה לתנועה.
האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?
יכולה, לזמן קצר.
האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?
כן – לפרק זמן קצר.
האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?
לא. שתיהן משפיעות במידה שווה, פחות או יותר, על יכולת הנהיגה של הנהג.
האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
לא. כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
האם חובה להסיר את המונה ממונית שאין ברשות בעליה רישיון הפעלה תקף למונית?
כן.
האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?
לא. ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב אין חובה להתקין פנסי חנייה.
האם חובה להתקין טכוגרף באוטובוס הפועל בקו שירות?
כן.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
כן, כמו לשוטר אזרחי.
האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
האם חובה לציית להוראות עובדי השירות בנסיעה באוטובוס?
כן, חובה לציית להוראות עובדי השירות.
האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה על נהג האוטובוס בקו שירות להסיע כל נוסע?
כן, באין הגבלות חוקיות אחרות.
האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?
כן, בכל נסיעה – אם הוא חייב להשתמש במשקפיים, על פי רישיון נהיגה שלו.
האם חייב להיות מזגן במונית?
כן.