לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 10 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?
התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.
האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?
יכולה, לזמן קצר.
האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?
כן – לפרק זמן קצר.
האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?
כן.
האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?
לא. שתיהן משפיעות במידה שווה, פחות או יותר, על יכולת הנהיגה של הנהג.
האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
לא. כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
האם חברה שלא אושרה כמשרד הובלה רשאית להוביל חומרים מסוכנים?
לא.
האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?
לא. ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב אין חובה להתקין פנסי חנייה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
כן, כמו לשוטר אזרחי.
האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חלה חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב הנע בדרך?
כן. חובה לסמן מטען הבולט מחוץ לרכב בכל עת.
האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
כן, בכל עת.
האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
אסור.
האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?
אסור.
האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?
כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?
לא. אסור להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקני סגר סובב.
האם מותר להוביל מכולה הבולטת מחלקו האחורי של הרכב?
לא. המכולה לא תבלוט בשום אופן מחלקו האחורי של הרכב.