לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 10 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?
כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
כן, בכל עת.
האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
האם יש חובה להתקין סלי אשפה ברכב נוסעים פרטי?
כן. חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי.
האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה?
כן. בעיקר בסיוע בהיחלצות ממצבי חירום.
האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
אסור.
האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?
אסור.
האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?
כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
האם מותר להוביל מטען ברכב פרטי?
מותר, בתוך הרכב, בתא המטען או על הגגון.
האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
אסור לחלוטין.
האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?
אסור.
האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?
מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
האם מותר להחנות רכב על המדרכה?
אסור, למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?
אסור, אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב.
האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?
אסור.
האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.