לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 1 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?
203
איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?
101
איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:
115
איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
הנתיב השמאלי.
איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
רכב שיטור משולב.
איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
האטה ושמירת רווח צד מתאים (סטייה שמאלה).
איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?
ערכת ציוד עזרה ראשונה.
איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
איזה רכב חייב במגיני בוץ?
כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
איזה רכב חייב בערכת חילוץ?
טיולית ואוטובוס בקו שירות בין-עירוני בלבד.
איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
רוכב האופניים (2).
איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?
רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.
איזה רכב רשאי לשמש להסעת תלמידים?
רכב שאושר לכך על ידי רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.
איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
216
איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
209
איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
139
איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
145
איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
133
איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622
איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
306
איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622
איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?
301
איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
306
איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
306
איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?
702
איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?
701
איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?
716