לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 1 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
איזה נהג חייב לנוח לפחות שבע שעות רצופות לפני תחילת יום עבודתו?
הנוהג ברכב ציבורי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג והמסיע או המורשה להסיע 11 נוסעים ויותר.
איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
הנתיב השמאלי.
איזה סוג רכב אין להעמיד או להשאיר עומד בדרך?
נתמך שנותק מתומך או גרור שנותק מגורר.
איזה סוג רכב חייב להיכנס לצומת מהנתיב הימני, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה?
רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?
רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע; אורך כולל מרבי מותר – 17.60 מטרים.
איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?
רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע; אורכו הכולל המרבי המותר – 16.50 מטרים.
איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
רכב שיטור משולב.
איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
האטה ושמירת רווח צד מתאים (סטייה שמאלה).
איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
איזה רכב אינו רשאי לנוע בדרך שאינה עירונית במהירות גבוהה מ-80 קמ״ש?
רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג או יותר.
איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
איזה רכב חייב בהתקנת שרשראות או כבלים ופנסים ב"זמן תאורה"?
גרור או נתמך שרוחבו יותר מ-120 ס"מ, המיועד להובלת מטענים ארוכים ואין בו רצפה ודופנות.
איזה רכב חייב במגיני בוץ?
כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
איזה רכב ייחשב ל ״רכב מסחרי״?
רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר, לעסקו ולמסחרו של בעל הרכב.
איזה רכב מנועי מורשה להוביל מכולה?
רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר 16,000 ק״ג ומעלה.
איזה רכב מסחרי חייב במגביל מהירות?
רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, תומך ורכב עבודה.
איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?
רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
איזה רכב משא חייב בהתקנת בלמנוע?
רכב המונע במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג ומעלה.
איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
רוכב האופניים (2).
איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?
רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.
איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
216
איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
209
איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
139
איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
145
איזה תמרור אינו אוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג, בלילה?
436
איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
133
איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622
איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
306
איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622