לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 1 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
הנתיב השמאלי.
איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
רכב שיטור משולב.
איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
האטה ושמירת רווח צד מתאים (סטייה שמאלה).
איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
איזה רכב חייב במגיני בוץ?
כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
רוכב האופניים (2).
איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?
המצמד.
איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
216
איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
209
איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
139
איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
145
איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
133
איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622
איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
306
איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622
איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?
301
איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
306
איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
306
איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?
702
איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?
701
איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?
821
איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?
306
איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?
218
איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?
302
איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?
416
איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?
615
איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?
215